Jessica Scott Felder Visual Art
......................................................................................................................................................................................................................

Jessica Scott-Felder performs Adornment

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment, 2017.

Adornment 2.jpg
Adornment 3.jpg
Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Adornment 8.jpg
Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Jessica Scott-Felder performs Adornment

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment, 2017.

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Copy of Adornment 2017

Jessica Scott-Felder performs Adornment
Copy of Adornment, 2017.
Adornment 2.jpg
Adornment 3.jpg
Copy of Adornment, 2017.
Copy of Adornment, 2017.
Copy of Adornment 2017
Adornment 8.jpg
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017
Copy of Adornment 2017